Archiv aktualit

31.10.2009 00:00

Oslavy 140 výročí založení Sokola jílovského

 

Ve dnech 26. a 27. září se uskutečnily akce konané ku příležitosti založení Tělovýchovné jednoty Sokol v Jílovém u Prahy, stalo se tak před 140 lety.

Sokolové si připravili jak oslavy sportovního rázu, tak i zábavného.

V sobotu i v neděli se konaly sportovní turnaje. V sobotu na antukových volejbalových kurtech zápolilo 5 volejbalových týmů - místní zastupoval tým volejbal A a volejbal B, Šufánci A a Šufánci B a jako hosté se zúčastnil tým z Jesenice. Jílovské týmy obohatila dvojice volejbalistů z Litvínova.. Zápasy se odehrávaly až do pozdních odpoledních hodin.

Konečné pořadí:

1. Volejbal Sokol Jílové A

2. Volejbal Jesenice

3. Šufánci A

4. Volejbal Sokol Jílové B – Veteráni

5. Šufánci B

 

Neděle byla programově pestřejší. V sále sokolovny se utkalo 7 dvojic ve čtyřhře badmintonu. I když tento sport vypadá na pohled klidně a odpočinkově, vzhled sportovců po skončení zápasů tomu neodpovídal. Po lítých bojích bylo kolem druhé hodiny odpolední rozhodnuto:

1. místo Jiří Vorel a Zuzana Exnerová

2. místo Honza Konečný a Blanka Mikesková

3. místo hosté Robert a Katka

4. místo Jana a Karel Knetlovi

 

Na venkovních kurtech se tento den utkávali nohejbalisté. Sešlo 6 týmů. Operativně si zorganizovali dva turnaje – první v zápase dvojic a druhý v zápase trojic. I na tomto kurtu byly boje líté leč v duchu sportovním.

Konečné pořadí:

Soutěž dvojic – 1. PeKa Sokol Jílové

2. Pub

3. Hřebena Petrov

4. Big Star

5. Šlahouni

soutěž trojic – 1. Hřebena Petrov

2. Šlahouni Jižní Město

3. Pub (směs hráčů)

4. J“elita“ Jílové

5. Šestajovice B

6. Šestajovice A

 

Hned vedle kurtu nohejbalistů se odehrával další turnaj, v tomto období již tradiční, 7. ročník memoriálu Václava Skřivánka. Do turnaje si přihlásilo 14 dvojic tenistů. Hrálo se i na kurtu v areálu základní školy, který vznikl před lety právě z aktivity pana Václava Skřivánka. I přesto, že se hrálo na dvou kurtech, byl počet utkání velký a k předávání cen vítězům i dalším zúčastněným došlo až kolem sedmé hodiny večerní.

Loňské prvenství obhájili lonští vítězové.

  1. Přemysl Škarvada a Josef Brož
  2. David Jelen a Miloš Krch

3.-4. Martin Skřivánek a Karel Kukla

Manželé Kozákovi (hosté)

Blahopřejeme samozřejmě vítězům všech turnajů, ale zároveň i všem zúčastněným a organizátorům v duchu hesla „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.

A další část oslav? V sobotu večer se sešli Sokolové ve své nekuřácké hospodě a zavzpomínali na své turistické akce. Proběhla prezentace fotografií a filmů z jednotlivých expedic Sokola. A tak jsme se všichni mohli přenést do Slovinska, Rakouska, Orlických hor, na Jižní Moravu, do Českého ráje. Víťa, Ruda, Marek a další nás přesvědčili, že jsou nejen dobrými sportovci, ale i vtipnými dokumentaristy. Na sobotní posezení dorazil i nejstarší člen sokola v Jílovém pan Václav Čapek s chotí, měli jsme pro ně připravený dárek v podobě projekce dokumentu ČOS Pod sokolským praporem o historii Sokola.

K vrcholu oslav měla patřit Sokolská zábava a neskromně si troufám tvrdit, že i patřila. Mohli se o tom přesvědčit všichni zúčastnění. Pravda, nebylo jich mnoho, ale po létech strávených v Jílovém mě to nepřekvapuje. V odpoledních hodinách část Sokolů vyzdobila sál sokolovny, čelní stěně vévodila stočtyřicítka orámovaná spoustou sportovních propriet. Chvíli po sedmé hodině začala hrát skupina Františka Kořínka. První odvážlivci vtančili na parket. Přesně ve tři čtvrtě na osm začal slavnostní ceremoniál. Byl rozbalen červený koberec, zazněly tóny pochodu Františka Kmocha Lví silou. Při prvních slovech písně do sálu vpochodovalo devět párů Sokolů oblečených do výročních triček a vytvořily „špalír“ podél koberce. Po nich následovali manželé Vlasta a Martin Skřivánkovi v tradičních sokolských krojích s novým praporem – kopií praporu z roku 1869. Tento prapor předali bratru starostovi se slovy : „Bratře starosto, dovol , abychom ti předali kopii praporu jílovského Sokola z roku 1869. Ať tento prapor dále symbolizuje myšlenku sokolské tradice.“

Po té nastoupili po červeném koberci Majda Exnerová a Lukáš Pištěk, ti nejmladší ze sportovců, a přinesli výroční stuhu, kterou naší Jednotě věnovalo Předsednictvo výboru České obce sokolské.

Pak následoval projev bratra starosty Bogana Hájka, připomenul nejvýznamnější investiční akci Sokola za posledních padesát let – opláštění sokolovny, které právě v těchto dnech probíhá. Finanční náročnost této akce je značná, a tak je vítána každá částka od dárců, jak řekl bratr starosta, v duchu myšlenky –„ Jílové sobě“.

Dále proběhl křest sborníku Tělocvičná jednota SOKOL Jílové u Prahy. O kmotrovství jsme požádali sestru Slávinku Kulhavou a bratra Václava Čapka, nestory jílovského Sokola. Tímto jim ještě jednou děkujeme, že svou přítomností dodali naší akci lesku a váhy. Po ukončení ceremoniálu, pokračovala zábava až do dvou hodin po půlnoci.

Sborník Tělocvičná jednota SOKOL Jílové u Prahy je možné zakoupit v Restauraci Sokolovna u paní Evy Čáhové, dále v Regionálním muzeu Jílové u Prahy. Cenu útlé brožury jsme stanovili symbolicky na 140,- korun. Po uhrazení nákladů na realizaci sborníku, bude případný zisk příspěvkem na úhradu opláštění sokolovny. Tak se i vy můžete stát sponzory.

Hlavními sponzory, díky nimž mohl být sborník vydán, je Město Jílové u Prahy , TRAOMA s.r.o. a pánové Jaroslav Frána, Bohumil Vrbovec, Antonín Ringelhán

Kopie sokolského praporu

Ještě považuji za důležité zmínit, kdo má zásluhy na vytvoření kopie sokolského praporu. Pan Lubomír Trčka - organizace realizace zhotovení a náklady s tím spojené, pan Michal Duffek - digitalizace praporu a příprava šablon prvků praporu, paní Alena Chlumecká - kompletace a šití praporu, Růžena Trčková ml. - šití praporu, pan Aleš Mertl - vyřezání a úprava povrchu sokolíka a náklady s tím spojené, pan Přemysl Škarvada a pan Jiří Skřivánek - výroba žerdi a náklady s tím spojené, paní Diana Prošková - připevnění praporu k žerdi a náklady s tím spojené. Poděkování patří i paní Stanislavě Tejčkové z Regionálního muzea v Jílovém za vstřícný přístup při náhledech na originál praporu.

zapsala Květa Trčková

 

 fotografie z oslav najdete ve fotogalerii


 

 

 

První schůze organizačního výboru na oslavy 140 let TJ Sokol Jílové u Prahy.

Konala se 7. 4. 09 v 18h v klubovně TJ.

Termín konání byl dohodnut:

Sobota 26. 9. 09

Turnaj smíšených družstev ve volejbalu.

Turnaj mládeže v badmintonu.

Neděle 27. 9. 09

Turnaj v tenisu

Večer taneční zábava

Pokud budou, mít zájem ostatní oddíly, navrhujeme pro turnaje termín sobota , termín 19. 9. 09 není vhodný, jsou městské slavnosti. 12. 9. 09

Další návrhy:

Zajistit sokolský prapor, podle originálu z muzea. Zajišťuje L. Trčka.

Pamětní trička se znakem TJ SOKOL Jílové cca 100 ks. Zajišťuje R. Puncman.

Pamětní diplom může se někdo přihlásit.

Další schůze organizačního výboru bude 28. 4. 09 v 19h v klubovně TJ. Doufám, že se všichni jmenovaní členové už konečně aktivně zapojí.

 

 

 

Nekuřácká restaurace SOKOLOVNA

Od Nového roku je restaurace SOKOLOVNA zase o krok napřed. Stala se oázou čistého vzduchu uprostřed jílovských restauračních zařízení. Přijďte posedět, popít dobrého piva, pojíst chutné krmě a domů se vrátit voňavý a s plicemi kouřeprostými.

 

Sleva pro sokoly ve fitcentru Jílové

Členové jílovského sokola mají slevu 20% na všechny služby ve Fitcentru Jílové (býv, kulturní dům). Platí po předložení členského průkazu..

Informace o FitCentru : www.fitmario.cz

 

Nový člen sokola

Na zkušební dobu jednoho roku (zatím) byl u příležitosti jeho padesátin přijat nový člen Sokola Jiří V. (alias Vobečák).

Vítej mezi námi bratře.

 

Výměna oken v Sokolovně.

Jak si jistě někteří z vás všimli, od 17. do 24.7.06 proběhla v naší Sokolovně výměna oken. Stará okna, která si už své odsloužila byla nahrazena novými. Vzhledem k omezeným finančním možnostem jsme vyměnili pouze něco přes polovinu oken v Sokolovně. Přesto náklady na tuto akci činily 251 000,-Kč. Do toho nepočítám práce, které provedli členové Sokola svépomocí. Doufejme, že se nám podaří vyměnit i zbývající okna, naše stará dobrá Sokolovna si to zaslouží.

Tuto finančně náročnou akci se nám podařilo provést díky přidělení grantu od Středočeského kraje ( jednalo se o grant z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje) a také díky příspěvku města Jílové u Prahy.

Tímto děkujeme za přidělené finanční prostředky.

Dále bych chtěl poděkovat všem členům Sokola, kteří se aktivně zapojili a ostatní členové by se nad tím alespoň mohli zamyslet, určitě to nebyla poslední příležitost, kdy mohli naší TJ pomoci.

Starosta TJ Sokol Jílové

 

Oznámení

Od 13.7.06 bude do odvolání (přibližně jeden měsíc) uzavřena tělocvična a boční galerie. V této době bude probíhat výměna oken a potřebné zednické práce. V rámci této akce si členové mohou odpracovat brigádnické hodiny, hlavně při úklidu.

starosta

 

Oddíl volejbal žákyně

Bude založen v září 2006.

V cvičebním plánu Sokolovny máme rezervovánu, pro tento oddíl, cvičební dobu ve čtvrtek od 16 do 18 hodin. V roce 2005 jsme vybudovali dva pěkné antukové kurty, takže nabízíme pro tento sport velmi dobré podmínky. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo vychovat v Jílovém další generaci příznivců volejbalu.

Oddíl povedou trenéři Pavel Počinek a Dana Fialová.
Přijímáme předběžné přihlášky děvčat, která by měla chuť se věnovat tomuto sportu, abychom si udělali představu, jaký bude zájem mezi děvčaty.

Hlaste se u trenérů na telefonním čísle 604 838 193.

 

Brigády jaro 2006.

Prosíme vedoucí oddílů, případně i jednotlivce, aby se přihlásili na níže jmenované akce.

  1. Vyřezání náletu v areálu sokolovny, zejména mezi dětským hřištěm a Tyršovou ul. a chemicky ošetřit.
  2. Na našem pozemku okolo dětského hřiště vysbírat odpadky a kamení.
  3. Uklidit odpadky okolo našeho pozemku od Tyršovy ulice.
  4. Dokončit úklid nového skladu.
  5. Jarní příprava volejbalového a nohejbalového kurtu – zajistí vedoucí oddílů nohejbal, volejbal A a volejbal Šufánci.
  6. Jarní příprava tenisového kurtu – zajistí vedoucí oddílu tenis.

Hlaste se u starosty mob.728 455 006

Zpět