PROVOZNÍ DOBA:

 

duben– říjen           denně 800 - 2200

CENA:


200,-Kč/hodinu (všední den dopoledne 160,-Kč/hodinu), osvětlení +40Kč/hodinu (podrobnější ceník dole)
 

 

OBSAZENOST A

REZERVACE:

https://sokoljilove.reenio.cz

(rezervační systém na webu)

 

KONTAKT NA SPRÁVCE:

 

Restaurace SOKOL
tel. 773 937 464

 

MAPKA:

 

je tady

Při rezervaci na dobu mimo provoz restaurace Sokolovna , je nutné si klíče vyzvednout den předem v provozní době restaturace. Klíče se vrací a případné finanční vyrovnání probíhá opět pouze v provozní době restaurace.

 

 

 

 

Provozní řád venkovních kurtů

 

Článek 1 - Vstup na kurty

 1. Venkovní sportoviště zahrnují 3 tenisové kurty, kurty na volejbal a nohejbal a kurt na plážový volejbal.
 2. Kurty lze využívat od dubna do října v čase od 8:00 do 22:00 hod
 3. Používání kurtů je dovoleno pouze po uhrazení poplatku dle schváleného ceníku. Vstupem do areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát pokynů provozovatele.
 4. Vydávání klíčů a výběr poplatků zajišťuje restaurace Sokolovna ve své pracovní době
 5. Přivede-li si dospělý do areálu dítě mladší 15-ti let, ručí za jeho bezpečnost.
 6. Rezervace kurtů je možná pouze na webových stránkách https://sokoljilove.reenio.cz/,  bez rezervace vstup není možný .

 7. Pokud má hráč zablokovanou hodinu a bez omluvy nedorazí, bude mu hodina účtována dle ceníku. Stejná situace je i v případě, kdy hráč zruší rezervaci méně jak 5 hodin před jejím začátkem. Neplatí v případě nepříznivého počasí.
 8. Herní doba na kurtech je stanovena zpravidla na 55 minut hry + 5 minut na úpravu kurtu. Hrací dobu lze prodloužit, pokud nejsou další zájemci o hru.
 9. Je-li antukový kurt suchý, musí hráči kurt před zahájením hry řádně nakropit.

 

Článek 2 - Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat čistotu všech míst a zařízení areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 2. Vstupovat na kurty je dovoleno pouze ve sportovní obuvi s hladkou podrážkou, nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí.
 3. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v  prostorách areálu .
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu
 5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 6. Každý hráč je po ukončení hry povinen kurty uklidit :
 • Antukové kurty - nejprve ho urovnat kovovým hrablem a následně upravit koštětem (síťovačkou).
 • Plážový volejbal – srovnat povrch včetně volných zón
 • Zkontrolovat a případně uzavřít přívod vody u kurtu a případně zhasnout světla
 • Uzamknout kurt a případně i branku ke kurtu, odevzdat klíče a uhradit pronájem dle ceníku

 

Článek 3 - Zakázané činnosti v areálu

 1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
 2. Rušit klid ostatních návštěvníků.
 3. Znečišťovat prostory odhazováním odpadků apod...
 4. Nechat v areálu volně pobíhat psy nebo jiná zvířata.
   

Článek 4 - Vyloučení z návštěvy areálu


1.  Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědné osoby.

 

Ceny pronájmu:

 

Venkovní kurt* osvětlený pro členy

1 hodina

60 Kč

Venkovní kurt dopoledne všední dny

1 hodina

160 Kč

Venkovní kurt v ostatním čase

1 hodina

200 Kč

Venkovní kurt osvětlený

1 hodina

240 Kč

Stůl na stolní tenis 1 hodina 100 Kč

*Venkovním kurtem je myšlený kurt na tenis, beach a volejbal (nohejbal)

Pokud budou hrát smíšeně členové sokola s "cizími", zaplatí nečlenové alikvotní část pronájmu kurtu

Např. 2 členové a 2 nečlenové odpoledne, členové neplatí nic, nečlenové každý po 40 Kč/hod

 

Pokud budete mít nějaký problém s rezervací a nebo dotaz k rezervačnímu systému kontaktujte administrátora (Tomáš Pištěk, tel. 731 180 556, e-mail: t.pistek@gmail.com )