Otevření venkovních kurtů

20.04.2020 10:50

Vnitřní  sportoviště Sokola jsou z důvodů pandemie dočasně uzavřena.

Nashledanou v lepších časech.

 

Na základě usnesení vlády č.395, přílohy č.2 jsme se s výborem dohodli, že od pondělí 20.4.2020 otevřeme po tenisových kurtech i kurt na nohejbal a kurt na plážový volejbal. Volejbalový kurt zatím není připravený. U tenisu povolujeme i čtyřhru.

 

Venkovní kurty budou otevřené za těchto podmínek :

 

·       Kurty budou otevřené pouze pro členy sokola. Pokud si budou chtít se členy sokola zahrát i nečlenové, zajistí vedoucí oddílu           výběr poplatků (poplatky za tenis pouze bezhotovostně na účet 1807767012/3030, var.s. datum ve formátu DDMMRRRR,
        do popisu jméno rezervujícího)

·       Nebudou využívány vnitřní prostory sokolovny (šatny, sprchy, WC) kromě tenisové šatny – viz další bod

·       Vstup do tenisové šatny bude umožněn pouze pro vyzvednutí sportovních potřeb

·       Před dveřmi do tenisové šatny bude umístěna dezinfekce (zajistí výbor)

·       Hráči zajistí zamčení kurtů a samozřejmě přípravu kurtů před hrou  a po hře

·       Informace o způsobu předání klíčů mají vedoucí oddílů

·       Rezervace kurtů bude probíhat ve stávajícím systému na https://sokoljilove.ambio.cz/

·       Vytvořením rezervace čestně prohlašujete, že jste seznámeni s nařízením vlády v souvislosti s onemocněním Covid19 a to zejména s                     povinností nosit roušku mimo kurt a dodržování max. počtu 4 osob na jednom kurtu, vždy max. 2 na jedné straně kurtu

·       Dále tím čestně prohlašujete, že nejste v karanténě a ani netrpíte příznaky nemoci Covid19

·       Hraní sokolům starším 65 let výbor nedoporučuje a nechává to na jejich rozhodnutí

·       U kurtu na plážový volejbal nebude zatím používáno posezení pod přístřeškem.

 

prosíme o dodržování uvedených podmínek, abychom nemuseli kurty uzavřít.

 

Zpět