Hodnoty v Kč
Členské a oddílové příspěvky - celkem za rok

Členské příspěvky pouze za celý rok

Oddílové příspěvky za celý rok
Oddílové příspěvky za pololetí

Dospělí členové

1300,-

500,-

cvičení ženy      600,- ostat.oddíly 800,-

400,-

Mládež do 15-ti let a studenti

700,-

200,-

500,-

250,-

Senioři (od 65 let)

1000,-

200,-

800,-

400,-

 

    Poplatky pro nečleny za využívání sokolských zařízení.

Jednotlivci, kteří cvičí s oddílem: délka cena    poznámka
V tělocvičně 1 hod 50,00 Kč  
V tělocvičně 2 hod 100,00 Kč  
Venkovní kurt volejbal, nohejbal            1 hod 20,00 Kč  
                                                          2 hod 40,00 Kč  
Skupiny :      
Tělocvična                                           1 hod 250,00 Kč  
Stolní tenis stůl                                       1 hod 60,00 Kč  
Stolní tenis nečlen se členem                  1 hod 30,00 Kč  
záloha na klíče od kurtu   200,00 Kč  
Půjčení míče a sítě   100,00 Kč bez dozoru zál.1000 Kč
       
Venkovní kurt* do 12 hod všední dny 1 hod 120,00 Kč  
Venkovní kurt  v ostatním čase 1 hod 160,00 Kč  
Venkovní kurt  osvětlený 1 hod 200,00 Kč  
Venkovní kurt  osvětlený pro členy 1 hod 40,00 Kč  
       
Pronájem sálu na ples                                          10 000,00 Kč  
Pronájem sálu na dětský ples a kult.akci bez pron.galerií                                                    3 000,00 Kč  
Pronájem sálu na schůzi a akci ZŠ                                                    1 000,00 Kč  

*Venkovní kurt" zahrnuje kurty na tenis, volejbal (nohejbal) a beach