Badminton S

Oddíl badmintonu S

Badmintonový oddíl funguje při Sokole Jílové již dlouhou řadu let. Zásluhou a z iniciativy především Miloše Fialy staršího byl oddíl badmintonu, původně pouze dospělých, rozšířen o děti a mládež. V současné době oddíl čítá 15 dětí a mládeže ve věku do 18 let, kteří jsou aktivně zapojeni do sportovních soutěží na oblastní i krajské úrovni. Mladší děti do 15 let hrají oblastní přebor, starší děti (dorost) hrají krajský přebor. V loňském roce se žáci A umístili na 7. místě v krajském přeboru a žáci B obsadili 6. místo v oblastním přeboru. . Řada dětí, které prošly oddílem, jsou již dávno v kategorii dospělých, a i tam dosahují pěkných výsledků. Někteří z nich trénují a předávají své zkušennosti mladším hráčům. D ružstvo dospělých hráčů vyhrálo loni oblastní přebor II, čímž postoupili do OP I. Podrobnější informace naleznete na serveru Českého badmintonového svazu (www.czechbadminton.cz), kde jsou kromě jiného rozpisy soutěží a postavení hráčů na žebříčcích.

Děti trénují v jílovské sokolovně několikrát týdně (úterý, středa a pátek, vždy 16-17,30 hodin) pod vedením trenérů II. a III. třídy., kteří se této činnosti věnují ve svém volném čase a zadarmo. Přes týden děti trénují v menších skupinách po čtyřech, maximálně po šesti. Z důvodu malé kapacity jílovské sokolovny (pouze 1 kurt) byl nedělní trénink, na kterém trénují všechny děti dohromady, přesunut do sportovní haly v Davli, kde jsou k dispozici 3 kurty.

Každoročně se děti účastní letního badmintonového soustředení, které se koná již tradičně v srpnu ve sportovním areálu ve Zbraslavicích. Děti trénují dvoufázově v tělocvičně místní školy. Připravují se tak po prázdninové pauze na podzimní soutěž.

Badminton je hra, která vyžaduje kromě fyzické kondice a sportovního nadšení též dobré technické zázemí, jako je kvalitní kurt, vhodná sportovní obuv, raketa a míček. Kromě technického vybavení je třeba dětem hradit cestovné a startovné na soutěžích. Finanční příspěvek Sokola bohužel ani zdaleka nestačí pokrýt finanční prostředky na provoz sportovního badmintonového oddílu. Tudíž veškerá finanční zátěž spočívá na rodičích.

Velká část finančních prostředků oddílu pochází ze sponzorských darů od převážně jílovských podnikatelů, kterým patří náš dík!!!

Badmintonový oddíl funguje a vzhledem k nově dorůstající generaci dětí se zdá, že o jeho budoucnost nemusíme mít strach. Rádi v našich řadách přivítáme děti, které mají zájem naučit se hrát badminton, mají pevnou vůli a bojovného ducha (minimální věk 8 let).

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese Sokola Jílové: info@sokoljilove.cz

Sportu zdar a badmintonu zvlášť!